Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Føler du deg utrygg rundt noen som står deg nær?

Har du blitt utsatt for vold som for eksempel slag, kontroll eller trusler fra partner, familie eller andre som du har en nær relasjon til? Oslo Krisesenter er et tilbud for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan ta kontakt hele døgnet.

Se våre tilbud

Alle våre tilbud er gratis og du trenger ingen henvisning. Sammen finner vi ut hva som er riktig hjelp for deg.

Våre tilbud

Andre tilbud