Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Oslo Krisesenter

Kurs, grupper og nettverk

Kurs

Det holdes kurs om voldsproblematikk hver mandag for voldsutsatte og deres pårørende. Kurset holdes gjennom hele året med unntak av ferier og helligdager. Samarbeidspartnere som ønsker mer kunnskap om vold kan også delta på dette kurset. Kurset finner sted på Oslo Krisesenter.

Kurset går over fem ganger og tar for seg ulike temaer.  Man kan delta på de temaene man ønsker. Kursene er gratis.

Neste kurs starter mandag 26. august 2024. På grunn av at kurset skal holdes på en annen adresse så må vi ha påmelding for kvinner, ta kontakt med Ane (907 31 747). For påmelding for menn, ta kontakt med Cecilie (469 23 464).

Kurset går mandager klokka 14.00 - 15.00 for menn, og 17.15 - 18.15 for kvinner.

Tema for pågående kursrekke:  

Mandag 26. august 2024 - Hva er vold?

Ulike former for vold i nære relasjoner.

Hvordan ser vold ut når det ikke er fysiske slag?

Hvorfor blir det vanskelig å bryte ut?


Mandag 2. september 2024 - Om vold og kjærlighet

Hva gjør volden med kjærligheten?

Hvordan virker håpet om endring i parforholdet?

Hvorfor er det vanskelig å gå?

Hvordan forstå kjærligheten i forholdet?


Mandag 9. september 2024 - Vanlige reaksjoner etter å ha levd med vold, og kunsten å ta bedre vare på seg selv

Om søvnproblemer, angst, konsentrasjonsproblemer, følelser av håpløshet og fysiske symptomer.

Hvordan håndtere reaksjoner og bli mer hel?

Om kvinners behov etter at de har opplevd vold.

Tips om hvordan man kan håndtere egne reaksjoner bedre og skape gode stunder for å hente inn krefter.


Mandag 16. september 2024 - Veien videre  

Hva skjer med deg når forholdet er over?

Hvordan skape en ny tilværelse uten skyldfølelse, frustrasjoner og dårlig selvtillit?

Det handler om identitet, roller og å se nye muligheter.


Mandag 23. september 2024 - Barn som lever/har levd med vold i familien  

Hva skjer med barn som lever/har levd med vold?

Hvilke konsekvenser kan det få for barn å leve med vold?

Vanlige utfordringer i foreldrerollen.

Grupper

Gruppetilbudet er for kvinner som har vært utsatt for vold, men som ikke lenger bor med utøver.

Gruppene holdes på torsdager fra kl. 17:00-19.00, og går over sju uker. Man må melde seg på for å delta på gruppetilbudet. Vi er nå i gang med grupper. Ny gruppe vil mest sannsynlig ha oppstart i løpet av mai.

Ta kontakt med Stine, på tlf. 90 95 11 26, hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å melde deg på.

Nettverk

Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres hver torsdag fra klokken 17:00-19:00 for kvinner og barn som er tilknyttet Oslo Krisesenter. Tilbudet er gratis og har fokus på hyggelige og sosiale aktiviteter. Det blir servert middag, og det er ulike aktiviteter for voksne og barn. Det kreves påmelding for å delta, og det blir sendt ut invitasjon hver uke på sms. Når det er utflukt startet aktiviteten klokka 16:30.

Tilbud for menn

Selv om vi har få menn som benytter seg av krisesenteret sammenlignet med kvinner, så etterstreber vi å ha et likeverdig tilbud. Ved behov eller dersom det er noen menn som er interessert i grupper eller nettverk, lager vi et tilpasset opplegg.