Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Oslo Krisesenter

Kurs- og gruppetilbud

Kurs

Det holdes kurs om voldsproblematikk kontinuerlig hver mandag kl. 17.15 - 18.15 for voldsutsatte og deres pårørende. Kurset holdes gjennom hele året med unntak av ferier. Samarbeidspartnere som ønsker mer kunnskap om vold kan også delta på dette kurset. Kurset finner sted på Oslo Krisesenter.

Kurset går over fem ettermiddager med ulike tema og man kan delta på de ettermiddagene man ønsker. Kursene er gratis og det er ingen påmelding.

Nytt kurs starter mandag 10. oktober 2022.

Tema for kursrekken  

Mandag 10. oktober 2022 - Hva er vold?

Ulike former for vold i nære relasjoner.

Hvordan ser vold ut når det ikke er fysiske slag?

Hvorfor blir det vanskelig å bryte ut?


Mandag 17. oktober 2022 - Om vold og kjærlighet

Hva gjør volden med kjærligheten?

Hvordan virker håpet om endring i parforholdet?

Hvorfor er det vanskelig å gå?

Hvordan forstå kjærligheten i forholdet?


Mandag 24. oktober 2022 - Vanlige reaksjoner etter å ha levd med vold, og kunsten å ta bedre vare på seg selv

Om søvnproblemer, angst, konsentrasjonsproblemer, håpløshetsfølelser og fysiske symptomer.

Hvordan håndtere reaksjoner og bli mer hel?

Om kvinners behov etter at de har opplevd vold.

Tips om hvordan man kan håndtere egne reaksjoner bedre og skape gode stunder for å hente inn krefter.


Mandag 31. oktober 2022 - Veien videre  

Hva skjer med deg når forholdet er over?

Hvordan skape en ny tilværelse uten skyldfølelse, frustrasjoner og dårlig selvtillit?

Det handler om identitet, roller og å se nye muligheter.


Mandag 07. november 2022 - Barn som lever/har levd med vold i familien  

Hva skjer med barn som lever/har levd med vold?

Hvilke konsekvenser kan det få for barn å leve med vold?

Vanlige utfordringer i morsrollen.

Grupper

Oslo Krisesenter tilbyr samtalegrupper for kvinner som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Gruppene består av ukentlige gruppesamtaler over ni kvelder, og fokuset vil være på mestring og ferdigheter. Gruppen ledes av to ansatte ved Oslo Krisesenter. Alle deltakerne skal ha vært i individuelle samtaler i forkant, og har taushetsplikt og skriver under på taushetserklæring.

Nettverk

Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres hver torsdag fra klokken 16:30-19:00 for kvinner og barn som er tilknyttet Oslo Krisesenter. Tilbudet er gratis og har fokus på hyggelige og sosiale aktiviteter. Det blir servert middag, og det er ulike aktiviteter for voksne og barn.

Tilbud for menn

Selv om vi har få menn som benytter seg av krisesenteret sammenlignet med kvinner, så etterstreber vi å ha et likeverdig tilbud. Ved behov eller dersom det er noen menn som er interessert i kurs, grupper eller nettverk, så lager vi et tilpasset opplegg.