Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Oslo Krisesenter

Kurs, grupper og nettverk

Kurs

Det holdes kurs om voldsproblematikk kontinuerlig hver mandag kl. 17.15 - 18.15 for voldsutsatte og deres pårørende. Kurset holdes gjennom hele året med unntak av ferier og helligdager. Samarbeidspartnere som ønsker mer kunnskap om vold kan også delta på dette kurset. Kurset finner sted på Oslo Krisesenter.

Kurset går over fem ettermiddager med ulike tema og man kan delta på de ettermiddagene man ønsker. Kursene er gratis og det er ingen påmelding.

Nytt kurs starter mandag 8. januar 2024.

Kurset går mandager klokka 17.15 - 18.15

Tema for kursrekken  

Mandag 13. november 2023 - Hva er vold?

Ulike former for vold i nære relasjoner.

Hvordan ser vold ut når det ikke er fysiske slag?

Hvorfor blir det vanskelig å bryte ut?


Mandag 20. november 2023 - Om vold og kjærlighet

Hva gjør volden med kjærligheten?

Hvordan virker håpet om endring i parforholdet?

Hvorfor er det vanskelig å gå?

Hvordan forstå kjærligheten i forholdet?


Mandag 27. november 2023 - Vanlige reaksjoner etter å ha levd med vold, og kunsten å ta bedre vare på seg selv

Om søvnproblemer, angst, konsentrasjonsproblemer, håpløshetsfølelser og fysiske symptomer.

Hvordan håndtere reaksjoner og bli mer hel?

Om kvinners behov etter at de har opplevd vold.

Tips om hvordan man kan håndtere egne reaksjoner bedre og skape gode stunder for å hente inn krefter.


Mandag 4. desember 2023 - Veien videre  

Hva skjer med deg når forholdet er over?

Hvordan skape en ny tilværelse uten skyldfølelse, frustrasjoner og dårlig selvtillit?

Det handler om identitet, roller og å se nye muligheter.


Mandag 11. desember 2023 - Barn som lever/har levd med vold i familien  

Hva skjer med barn som lever/har levd med vold?

Hvilke konsekvenser kan det få for barn å leve med vold?

Vanlige utfordringer i morsrollen.

Grupper

Gruppetilbudet er for kvinner som har vært utsatt for vold, men som ikke lenger bor med utøver.

Gruppene holdes på tirsdager fra kl. 16.45-19.00, og går over seks tirsdager. Man må melde seg på for å delta på gruppetilbudet.

Ta kontakt med Berit, på tlf. 90 02 64 31 hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å melde deg på.

Nettverk

Nettverkstreff er en sosial samling som arrangeres hver torsdag fra klokken 16:30-19:00 for kvinner og barn som er tilknyttet Oslo Krisesenter. Tilbudet er gratis og har fokus på hyggelige og sosiale aktiviteter. Det blir servert middag, og det er ulike aktiviteter for voksne og barn.

Tilbud for menn

Selv om vi har få menn som benytter seg av krisesenteret sammenlignet med kvinner, så etterstreber vi å ha et likeverdig tilbud. Ved behov eller dersom det er noen menn som er interessert i kurs, grupper eller nettverk, så lager vi et tilpasset opplegg.