Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Gaver og donasjoner

Pengegaver


Oslo Krisesenter får innimellom henvendelser fra enkeltpersoner eller grupper som ønsker å gi en gave/bidrag i form av penger. Vi er veldig takknemlige for bidrag som kan komme våre brukere til gode. Pengegavene brukes til aktiviteter og utstyr til beboerne. Dette kan for eksempel være utflukter, fellesmåltider, feiring av høytider, gaver til høytider og leker og aktivitetsutstyr til barn.

Kontonummer: 5057 05 07246
Vipps: 22968
Oslo Krisesenter er registrert som en frivillig organisasjon som mottar gaver, og som er godkjent for inntektsfradrag etter skatteloven § 6-50.

For at giver skal få rett til inntektsfradrag må Oslo
Krisesenter innrapportere gaven til
skattemyndighetene med:

  • Giverens fulle navn
  • Giverens fødselsnummer (elleve siffer) eller organisasjonsnummer (ni siffer)
  • Samlet gavebeløp for inntektsåret
  • Gavemottakers organisasjonsnummer:

Dette er frivillig for giver.

Ønsker du skattefradrag for din gave ber vi deg bekrefte dette ved å sende opplysninger om givers navn og organisasjonsnummer/fødselsnummer. Øvrige opplysninger har vi. Bekreftelse med opplysninger må sendes innen 17.01.2024 til jewi@oslokrisesenter.no

Alle opplysninger vil kun brukes til innsendelse til skattemyndighetene og vil bli slettet så snart opplysningene er innsendt.

Andre gaver

Oslo Krisesenter får ofte spørsmål om vi trenger leker, klær til barn og voksne, utstyr til barn, eller annet utstyr. Mange kommer til krisesenteret med det de står og går i, og har ikke fått med seg klær og utstyr. Vi setter derfor stor pris på gaver som kan deles ut til våre beboere og brukere.

Eksempler på hva vi gjerne
tar imot:

  • Toalettartikler (ubrukt)
  • Klær (nye eller pent brukt)
  • Kofferter (nye eller pent brukt)
  • Leker (nye eller pent brukt)

På grunn av lite lagringsplass varierer det hva vi har kapasitet til å ta imot. Ta gjerne kontakt med oss på e-post: postmaster@oslokrisesenter.no dersom du ønsker å gi oss gaver/utstyr.

Husk at alle klær og leker må være rene og
i god stand.

Frivillig

Frivillig på Oslo Krisesenter med Oslo Sanitetsforening

Ressursvenn

Vi trenger deg som ønsker å være ressursvenn. Etter brudd med overgriper opplever mange voldsutsatte å stå helt alene, utennettverk. Uten sosialt nettverk og støttespillere er det stor risiko for at voldsutsatte går tilbake til overgriper etter opphold på krisesenteret. Gjennomprosjektet Ressursvenn, får de voldsutsatte en frivillig som støtter dem i den svært sårbare fasen når de skal etablere seg på nytt. De frivillige skal først og fremst gi støtte, hjelp og bistand i reetableringsfasen, samt være et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende livsfase. Ressursvenn er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Oslo Sanitetsforening finansiert av ExtraStiftelsen og Velferdsetaten. Ønsker du mer informasjon om Ressursvenner se: Arbeid mot vold - Oslo Sanitetsforening eller Bli ressursvenn - Norske kvinners Sanitetsforening

Lesevenn

I samarbeid med Oslo Krisesenter organiserer Oslo Sanitetsforening prosjektet «Lesevenn», for å styrke barns språkutvikling og for å gi dem trygg voksenkontakt.

Hver lørdag leser to frivillige lesevenner høyt for en del av barna som bor på Oslo Krisesenter. Høytlesning er en hyggelig aktivitet både for de som leser og for de som hører på, samt at det har en språkstimulerende effekt. Hovedmålet med Lesevenn er å skape gode møter mellom barn og voksne. Høytlesning fra en frivillig gir trygg voksenkontakt, språktrening og kulturforståelse. Samtidig gir det litt pusterom til foreldrene.

Les mer her: osf.no/lesevenn/


Frivillig på Oslo Krisesenter med Oslo Røde Kors

Aktiviteter for barn og unge på krisesenter

Aktiviteter på krisesenter er et tilbud til barn og unge som oppholder seg på Oslo Krisesenter. Gjennom aktiviteter i og utenfor senteret får barn gode opplevelser, samtidig som mor får tid for seg selv. Røde Kors tilbyr barn som bor på krisesenter i Oslo aktiviteter hver mandag, onsdag og søndag.  
For mer informasjon: Tilbud og aktiviteter for barn og unge i Oslo

Mentorfamilie

Mentorfamilie er et tilbud for personer over 18 år som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. En mentorfamilie skal tilby et pusterom i hverdagen hvor unge kan føle tilhørighet, dele hverdagsopplevelser og oppleve mestring og trygghet.
For mer informasjon: Mentorfamilie — Røde Kors-telefonen
Kontakt Røde Kors på: mentorfamilieoslo@redcross.no  eller tlf.: 45 510 769

Frivillig på Oslo Krisesenter med Redd Barna

Fritidsvenn

Denne aktiviteten er for deg som ønsker å gi gode opplevelser til barn som har opplevd vold og utrygghet, og som har mulighet til å forplikte deg over lengre tid. Lek og fritid er spesielt viktig for barn som har det vanskelig. Som frivillig er du med på å gi barn som har vært utsatt for vold, en pause fra en ellers tøff hverdag.

Du blir del av en gruppe med engasjerte frivillige som planlegger aktiviteter, organiserer arbeidet og fordeler oppgavene mellom seg. Du er sammen med barna minst en gang i måneden, og alltid sammen med andre frivillige.

For mer informasjon

Samarbeid med St. Hanshaugen Frivilligsentral

Oslo Krisesenter samarbeider med St.Hanshaugen Frivilligsentral om organisering av frivillig arbeid på krisesenteret. Frivilligsentralen har oversikt over om det er behov for frivillige her ved Oslo Krisesenter.

For mer informasjon se: St.Hanshaugen Frivilligsentral - Kirkens Bymisjon

Ledige stillinger


Daglig leder ved Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Ønsker du en meningsfull og spennende jobb på Norges største krisesenter?

Oslo Krisesenter søker ny daglig leder.

Om krisesenteret

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner er et gratis, døgnåpent, lavterskel, akuttilbud for personer utsatt for vold i nærerelasjoner. Vårt tilbud omfatter en døgnåpen telefon, et beskyttet botilbud, individuelle samtaler, råd og veiledning, kurs om vold, gruppesamtaler og nettverks samlinger. Vi arbeider etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”, på brukernes egne premisser.

Oslo Krisesenter er en selveid privat stiftelse og vi utfører krisesentertjenester på kontrakt for Oslo kommune. Oslo Krisesenter har inngått avtale om å driftekrisesentertilbudet for Oslo kommune for en ny tiårs periode fra 2024 til 2034.Oslo Krisesenter har 83 ansatte og daglig leder har lederansvar for hele virksomheten, med et lederteam på fire personer.

Underlagt Oslo Krisesenter som en selvstendig seksjon er Bokollektivet, som er Oslo kommunes (nasjonale) tilbud til unge over 18 år på flukt fra familien grunnet æresrelatert vold eller tvangsekteskap. Bokollektivet driver også flere utviklingsprosjekter.

Se ytterligere informasjon på vår nettside Oslo Krisesenter

Arbeidsoppgaver

·       Lede driften av krise- og kompetansesenteret

·       Ha budsjett- og resultatansvar samt overordnet ansvar for økonomistyring, personal og fagutvikling

·       Vedlikeholde og utviklearbeidsoppgaver og interne prosesser - i tett samarbeid med de ansatte

·       Samarbeide med myndigheter, sivilsamfunn, regionale og kommunale aktører, forskningsmiljøer m.m., bedrivepolitisk påvirkningsarbeid

·       Drive informasjonsvirksomhet og samarbeide med andre aktører på voldsfeltet

·       Videreutvikle krise- og kompetansesenteret

·       Planlegge, lede og gjennomføreprosjekter

·       Være sekretær for krisesenterets styre

 

Ønskede kvalifikasjoner

·       Høyere relevant utdanning på masternivå 

·       Ledererfaring – ledererfaring med institusjonsdrift er en fordel

·       God oversikt over fagfeltet

·       Innsikt i og engasjement for voldsutsatte og voldsproblematikk

·       God politisk forståelse.

·       God økonomi- og forvaltningsforståelse

·       God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper

·       Evne til strategisk og helhetligtenkning, jobbe tverrfaglig og langsiktig

·       Være motiverende og initiativrik, verdidrevet og faglig sterk

·       Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være en god lagspiller

·       Evne til å motivere til kontinuerligutvikling, utbedring, læring og kunnskapsdeling

·       Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig

·       Innovativ og handlekraftig innen politiske og faglige systemer og miljøer

 

Oslo Krisesenter er medlem i Krisesentersekretariatet. Det er en forutsetning at den nye daglige lederen kan støtte opp om formålet beskrevet i vedtektene til Krisesentersekretariatet. Dette finnes på Krisesentersekretariatets nettside.

 

Vi tilbyr

·       Meningsfullt arbeid med viktige samfunnsspørsmål

·       Samarbeid med engasjerte mennesker med høy faglig kompetanse, både nasjonalt og internasjonalt

·      En variert arbeidshverdag med stor grad av selvstendighet

·      Forsikring og tjenestepensjonsordning

Lønn og tiltredelse etter avtale

Søknadsfrist: 18.6.23

Spørsmål vedrørende stillingen sender på e-post til soknad@oslokrisesenter.no