Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Utadrettet virksomhet

Kurs og opplæring for samarbeidspartnere, andre hjelpeinstanser og skoler.

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner kan tilby kurs og opplæring i voldsproblematikk for samarbeidspartnere og hjelpeinstanser etter forespørsel og kapasitet.

Ta kontakt på epost:
postmaster@oslokrisesenter.no

Kursene kan ha
følgende temaer:

 • Krisesentertilbudet og vold i nære relasjoner
 • Vold i nære relasjoner og minoritetsperspektivet
 • Reaksjoner på vold og forebygging av PTSD
 • Barn som lever med vold i familien
 • Hva trenger voldsutsatte barn?
 • Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn?
 • Komplekse traumer
 • Traumesensitiv omsorg for barn utsatt for vold og overgrep
 • Miljøterapeutisk arbeid med unge utsatt for æresrelatert vold/reaksjoner på vold og negativ sosial kontroll

Kurs rettet mot barn
og unge:

«Kroppen min»
Kurs om vold og seksuelle overgrep.
(Målgruppe 3-6 år i barnehage)

 • Hva er vold og seksuelle overgrep?
 • Digital vold
 • Kjærestevold
  (Målgruppe 12-18 år, ungdom- og videregåendeskole)