Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Nyttige linker

Amathea
Gravid og usikker? Vi hjelper deg | Stiftelsen Amathea
Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste, med spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort.

ATV – Alternativ til vold
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV): Behandlings- og kompetansesenter på vold i nære relasjoner (atv-stiftelsen.no)
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV har 30 års erfaring med behandling for mennesker som bruker aggresjon og vold mot sine nærmeste. ATV tilbyr også hjelp til de som er utsatt for vold.

Din utvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Hjem - Dinutvei.no
Her finner du kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Du kan søke etter hjelpetilbud nær deg, og få svar på det du lurer på om vold og overgrep.

DIXI ressurssenter – Støtt kampen mot voldtekt
DIXI RESSURSSENTER
DIXI Ressurssenter er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen som er utsatt. Dette gjelder voldtekt, seksuelle overgrep og seksuelle trakasseringer.


DUS - Den Uavhengige Sosialrådgivningen
www.oslodus.net
Den Uavhengige Sosialrådgivningen er drevet av sosionomstudenter under veiledning av lærere ved OsloMet og fagfolk ute i feltet. Tjenesten har taushetsplikt og tilbyr gratis og uforpliktede samtaler.

HelseNorge
Psykisk helse - helsenorge.no
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere og pasienter i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte (hfsm.no)
Telefonen hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. De er åpne døgnet rundt, alle dager i året. Du kan ringe uansett hvor i Norge du bor, helt gratis.

Jussbuss
Forsiden - Jussbuss (uio.no)
Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, og er drevet av jusstudenter. De tar imot saker per telefon, ved personlig oppmøte og e-post.

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkelig Ressurssenter | Kirkene står sammen mot vold og seksuelle overgrep (ressurssenteret.no)
Kirkelig ressurssenter hjelper kirker, menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle overgrep, vold og krenkelser.


Kirkens SOS
Kirkens SOS (kirkens-sos.no)
Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Der er det alltid noen som tar imot samtaler, hver eneste dag, døgnet rundt, også i ferier og høytider.

Krisesenterlova (Lovdata)
Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) - Lovdata
Formålet med krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Krisesentersekretariatet
Krisesentersekretariatet – En organisasjon for krisesentre i Norge
Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre.

LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk
LIN Norge | Oslo | LIN - Likestilling, Inkludering og Nettverk (linorg.no)
LIN er en frivillig flerkulturell organisasjon dannet av kvinner og jobber for likestilling og inkludering av minoriteter. LIN er en plattform for informasjon, kunnskap, kommunikasjon, dialog og tillit mellom minoritetsbefolkningen og det norske samfunnet på tvers av etnisitet, religion og kultur.


Mental helse
Forsiden - Mental Helse
Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som de vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

MIRA – ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
www.mirasenteret.no
MiRA er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.


Nadheim – Kirkens bymisjon
Nadheim - senter for deg som selger eller bytter seksuelle tjenester - Kirkens Bymisjon
Nadheim er et senter for alle som selger eller har solgt seksuelle tjenester. De jobber oppsøkende på internett, i gata og på massasjeinstitutt. De tilbyr individuell oppfølging, praktisk bistand, ulike kurs og sosiale aktiviteter.
Som virksomhet består Nadheim av totalt tre avdelinger; Nadheim i Norbygata, Lauras hus, som er et døgnbemannet botilbud og Natthjemmet, som er et akutt overnattingssted.

Nok. Oslo – Senter mot incest og seksuelle overgrep, (tidligere SMISO)
Hjem - Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Senter mot incest og seksuelle overgrep i Oslo er for deg som er utsatt for incest og seksuelle overgrep i barndommen, og for deg som er pårørende.
De arbeider etter metoden “hjelp til selvhjelp”. Metoden bygger på en forståelse om at alle mennesker har iboende ressurser som kan brukes for å skape endringer i eget liv.  

PMV – flerkulturelt ressurssenter – Kirkens bymisjon
Primærmedisinsk verksted (PMV) - flerkulturelt ressurssenter i Oslo - Kirkens Bymisjon
PMV er et møtested der mennesker med minoritetsbakgrunn sammen kan delta og skape seg meningsfylte liv i det norske samfunnet.
PMV kan være et bidrag til at du får det litt bedre fordi det som skjer på senteret gir deg positive aktiviteter, mestring og et større sosialt nettverk. De kan også hjelpe deg å finne fram i hvordan det norske helse- og velferdssystemet er organisert.

Reform – ressurssenter for menn
Reform – ressurssenter for menn
Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon. Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.
Reform tilbyr ulike lavterskeltilbud for menn og gutter i vanskelige livssituasjoner, e-læringskurs for fagpersoner og ressurser man kan benytte seg av ved behov.

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser - nettros.no
ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.
ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning, og er tilgjengelig på telefon, chat og e-post.

Røde Kors – Oslo
oslo - Røde Kors (rodekors.no)
Røde Kors har flere møteplasser og aktiviteter for barn og ungdommer i Oslo. De kan blant annet tilby leksehjelp, samtaletilbud og sosiale aktiviteter. Tilbud og aktiviteter for barn og unge i Oslo - Røde Kors (rodekors.no)
Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor samfunnet. Røde Kors har møteplasser, aktiviteter og samtaletilbud for kvinner i Oslo. Aktiviteter og tilbud for kvinner i Oslo - Røde Kors (rodekors.no)


SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
SEIF | Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (wpcomstaging.com)
SEIF er en frivillig og uavhengig landsdekkende organisasjon som ble opprettet i 1986. SEIFs målsetting er å hjelpe nye borgere til å finne fram i det norske samfunnet og tilegne seg nok informasjon til å løse egne problemer. De er tilgjengelige, og har et åpent kontor der de som har behov for det kan henvende seg, også uten timeavtale, og få råd og veiledning.

Ung.no
Vold (ung.no)
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter.

Voldsoffererstatning
Hjem - KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING
Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Her finner du informasjon om hvordan du skal søke om voldsoffererstatning, og hvordan den videre gangen i din sak vil være.