Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Vanlige spørsmål og svar

Er krisesenteret et sted for meg? Jeg har jo ikke blitt slått..

Krisesenteret kan hjelpe dem som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner, enten det dreier seg om fysisk vold, psykisk vold, digital vold, seksuell vold, materiell vold eller andre former for vold i nære relasjoner. Dersom du er usikker på om du blir utsatt for vold er du velkommen til å kontakte oss for en samtale.

Hva kan krisesenteret hjelpe med?

Krisesenteret kan tilby et trygt sted å bo for en periode, du kan få hjelp til å bli satt i kontakt med ulike instanser og ressurser slik som NAV, barnevernet, politiet og bistandsadvokat og få hjelp til å bearbeide volden gjennom samtaler med de ansatte.

Er det uheldig for barn å bo på krisesenter?

For barn er det viktig å bo på et trygt sted der de ikke blir utsatt for vold eller er vitne til vold. Krisesenteret kan tilby et beskyttet, midlertidig botilbud for barn i følge med mor eller far for å skjerme dem fra volden.

Hva med jobb/skole mens jeg er på krisesenteret?

Du kan fortsette i jobb eller på skole/studier selv om du bor på krisesenteret. Noen velger å sykmelde seg mens de er på krisesenteret, mens andre foretrekker å fortsette å jobbe eller studere så langt det lar seg gjøre.

Hvor lenge pleier man å bo på krisesenteret?

Hvor lenge man bor på krisesenteret er veldig individuelt, noen bor en uke på krisesenteret mens andre kan bo mye lenger. Dette avhenger av situasjonen og behovene til den enkelte.

Hva med tida etter at jeg har flyttet ut, kan jeg eventuelt komme tilbake?

Dersom du igjen/fortsatt blir utsatt for vold fra en partner eller en i din nærmeste familie og du har behov for et beskyttet, midlertidig botilbud kan du fremdeles få hjelp på Oslo Krisesenter.

Trenger jeg å bo på krisesenteret for å få hjelp?

Du trenger ikke bo på krisesenteret for å få hjelp. Mange har allerede et annet trygt sted å bo men får støttesamtaler, praktisk hjelp eller annen bistand som de ønsker fra krisesenterets dagtilbud.

Må jeg betale for å bo på krisesenteret?

Det koster ingenting å bo på eller få hjelp av krisesenteret. Man trenger heller ikke henvisning fra lege eller andre for å få plass på krisesenteret.

Kan jeg bo på krisesenteret når jeg er under 18 år og blir utsatt for vold fra kjæresten min eller familiemedlemmer?

For å få et beskyttet, midlertidig botilbud på krisesenteret alene må man være 18 år eller eldre. Dersom du er usikker på hvor du kan henvende deg for å få hjelp kan du kontakte oss for å bli videreført til rett hjelpeinstans.