Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Kontakt oss

Oslo Krisesenter har døgnåpen telefon. Telefonen er betjent av ansatte med kompetanse på vold i nære relasjoner, som kan gi deg råd og veiledning, og informasjon om dine rettigheter. Vi har også god oversikt over andre hjelpeinstanser og kan gi opplysninger om hvor man kan henvende seg hvis det viser seg at det er behov for annen hjelp enn hva vi kan tilby.
Oslo Krisesenter holder til på hemmelig adresse.

Ring

Døgnåpen telefon
22 48 03 80

E-post

Skriver du til oss på vår e-post vil du få svar innen 1-2 virkedager.

Post

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner
Postboks 7055 St. Olavs plass 0130 Oslo