Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Thai/ไทย

Thai/ไทย

คุณกำลังเป็นเหยื่อความรุนแรงและต้องการพูดคุยกับใครสักคนใช่หรือไม่

ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Oslo Krisesenter) และศูนย์ให้คำปรึกษาความรุนแรงจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (Kompetansesenter for vold i nære relasjoner) ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก ที่กำลังเผชิญหรือเคยเผชิญกับการกระทำทารุณ การละเมิด การข่มขู่ การข่มเหง การล่วงเกินทางเพศ หรือความรุนแรงรูปแบบอื่น ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

เราสามารถช่วยคุณได้ โดยคุณจะได้รับความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • คนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้
 • ที่อยู่ที่ปลอดภัย
 • คำปรึกษาและคำแนะนำ
 • ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์
 • ความช่วยเหลือในการติดต่อทนายและหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
 • การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรุนแรง


หากคุณต้องการ คุณสามารถย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยได้ทันที โดยความช่วยเหลือนี้มีไว้สำหรับทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่เพียงลำพัง และผู้ใหญ่ที่อยู่กับเด็ก นอกจากนี้ เรายังสามารถหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้ หากคุณประสงค์จะย้ายมาอยู่กับเรา

 • เรามีหน้าที่รักษาความลับ และเราเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ความช่วยเหลือทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย
 • คุณไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรอง
 • ทางศูนย์จะไม่จัดให้ผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นเหยื่อความรุนแรง อาศัยในสถานที่เดียวกัน
 • เราใช้บริการล่าม หากจำเป็น


ข้อมูลการติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง: 22 48 03 80
 • เว็บไซต์: oslokrisesenter.no
 • อีเมล: Postmaster@oslokrisesenter.no

คุณกำลังเป็นเหยื่อความรุนแรงและต้องการพูดคุยกับใครสักคนใช่หรือไม่

ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน (Oslo Krisesenter) และศูนย์ให้คำปรึกษาความรุนแรงจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด (Kompetansesenter for vold i nære relasjoner) ให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก ที่กำลังเผชิญหรือเคยเผชิญกับการกระทำทารุณ การละเมิด การข่มขู่ การข่มเหง การล่วงเกินทางเพศ หรือความรุนแรงรูปแบบอื่น ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

เราสามารถช่วยคุณได้ โดยคุณจะได้รับความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • คนที่คุณสามารถพูดคุยด้วยได้
 • ที่อยู่ที่ปลอดภัย
 • คำปรึกษาและคำแนะนำ
 • ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์
 • ความช่วยเหลือในการติดต่อทนายและหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ
 • การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรุนแรง


หากคุณต้องการ คุณสามารถย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยได้ทันที โดยความช่วยเหลือนี้มีไว้สำหรับทั้งผู้ใหญ่ที่อยู่เพียงลำพัง และผู้ใหญ่ที่อยู่กับเด็ก นอกจากนี้ เรายังสามารถหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้ หากคุณประสงค์จะย้ายมาอยู่กับเรา

 • เรามีหน้าที่รักษาความลับ และเราเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ความช่วยเหลือทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่าย
 • คุณไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรอง
 • ทางศูนย์จะไม่จัดให้ผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นเหยื่อความรุนแรง อาศัยในสถานที่เดียวกัน
 • เราใช้บริการล่าม หากจำเป็น


ข้อมูลการติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง: 22 48 03 80
 • เว็บไซต์: oslokrisesenter.no
 • อีเมล: Postmaster@oslokrisesenter.no