Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Filippinsk/Tagalog

Filippinsk/Tagalog

Ikaw ba ay biktima ng karahasan at nangangailangan ng makakausap? 

Ang Oslo Crisis Center at ang Competence Center for violent sa malapit na mga kamag-anak ay nag-aalok ng tulong at suporta para sa mga kababaihan, kalalakihan at sa kanilang mga anak na nakaranas o nakakaranas na ng pisikal at mental na pag-aabuso, mga paglabag, pagbabanta, panggagahasa, sekswal na pang-aabuso o iba pang klaseng karanasan.

Kami ay maaaring makatulong sa inyo. Sa aming tanggapan ay maaari kang makakakuha ng tulong tulad ng:

 • somebody na makakausap Ninyo
 • protective na matitirhan
 • payo at patnubay
 • praktikal na tulong
 • tulong para makaipag-ugnayan sa isang abogado at pangpublikong tulong 
 • sumali sa isang seminar tungkol sa violence

Sa mga nangangailangan nito ay magkakaroon ng isang ligtas na pansamantalang matitirhan. Ito ay para sa mga adult na nag-iisa at mga adult na meron anak. Pwede din namin ilagay ang inyong mga alagang hayop sa isang ligtas na lugar, kapag kayo ay titira sa aming tanggapan.

 • Kami ay mayroong tungkulin ng pagiging confidential at bukas ng 24-oras sa buong araw.
 • Ang aming mga alok ay libre.
 • Hindi kinakailangan ng referral.
 • Mga inaabusong babae at lalaki ay hindi magkasama sa isang lokasyon
 • Kami ay gumagapit ng interpreter kapag ito ay kinakailangan


Contact information:

Ikaw ba ay biktima ng karahasan at nangangailangan ng makakausap? 

Ang Oslo Crisis Center at ang Competence Center for violent sa malapit na mga kamag-anak ay nag-aalok ng tulong at suporta para sa mga kababaihan, kalalakihan at sa kanilang mga anak na nakaranas o nakakaranas na ng pisikal at mental na pag-aabuso, mga paglabag, pagbabanta, panggagahasa, sekswal na pang-aabuso o iba pang klaseng karanasan.

Kami ay maaaring makatulong sa inyo. Sa aming tanggapan ay maaari kang makakakuha ng tulong tulad ng:

 • somebody na makakausap Ninyo
 • protective na matitirhan
 • payo at patnubay
 • praktikal na tulong
 • tulong para makaipag-ugnayan sa isang abogado at pangpublikong tulong 
 • sumali sa isang seminar tungkol sa violence

Sa mga nangangailangan nito ay magkakaroon ng isang ligtas na pansamantalang matitirhan. Ito ay para sa mga adult na nag-iisa at mga adult na meron anak. Pwede din namin ilagay ang inyong mga alagang hayop sa isang ligtas na lugar, kapag kayo ay titira sa aming tanggapan.

 • Kami ay mayroong tungkulin ng pagiging confidential at bukas ng 24-oras sa buong araw.
 • Ang aming mga alok ay libre.
 • Hindi kinakailangan ng referral.
 • Mga inaabusong babae at lalaki ay hindi magkasama sa isang lokasyon
 • Kami ay gumagapit ng interpreter kapag ito ay kinakailangan


Contact information: