Døgnåpen telefon: 

22 48 03 80

Polsk/Polski

Polsk/Polski

Jesteś narażona(y) na przemoc i chcesz z kimś porozmawiać?   

Centrum Kryzysowe w Oslo (Oslo Krisesenter) i Centrum Informacji o przemocy wśród bliskich (Kompetansesenter for vold i nære relasjoner) w Oslo oferuje pomoc i wsparcie kobietom, mężczyznom i ich dzieciom, którzy doświadczają lub doświadczyli fizycznego lub psychicznego znęcania się, ubliżania, gróźb, gwałtu, wykorzystywania seksualnego lub innych form przemocy.

W naszym ośrodku uzyskasz następujące formy pomocy:

 • Rozmowa
 • Chronione miejsce pobytu
 • Doradztwo i poradnictwo
 • Pomoc w załatwieniu praktycznych spraw
 • Pomoc w skontaktowaniu się z prawnikiem i służbami pomocowymi
 • Udział w kursach o przemocy

Oferta bezpiecznego tymczasowego miejsca pobytu. Oferta dotyczy zarówno samych dorosłych, jak i dorosłych z dziećmi. Możemy również zapewnić Twojemu zwierzęciu bezpieczne miejsce na czas Twojego pobytu u nas.

 • Mamy obowiązek zachowania poufności i jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę. 
 • Nasza oferta jest bezpłatna. 
 • Nie potrzebujesz do nas skierowania.
 • Kobiety i mężczyźni przebywają u nas osobno. 
 • W razie potrzeby korzystamy z usług tłumacza.

Dane kontaktowe:

 • Telefon całodobowy: 22 48 03 80
 • Strona www: oslokrisesenter.no
 • E-mail: Postmaster@oslokrisesenter.no

Jesteś narażona(y) na przemoc i chcesz z kimś porozmawiać?   

Centrum Kryzysowe w Oslo (Oslo Krisesenter) i Centrum Informacji o przemocy wśród bliskich (Kompetansesenter for vold i nære relasjoner) w Oslo oferuje pomoc i wsparcie kobietom, mężczyznom i ich dzieciom, którzy doświadczają lub doświadczyli fizycznego lub psychicznego znęcania się, ubliżania, gróźb, gwałtu, wykorzystywania seksualnego lub innych form przemocy.

W naszym ośrodku uzyskasz następujące formy pomocy:

 • Rozmowa
 • Chronione miejsce pobytu
 • Doradztwo i poradnictwo
 • Pomoc w załatwieniu praktycznych spraw
 • Pomoc w skontaktowaniu się z prawnikiem i służbami pomocowymi
 • Udział w kursach o przemocy

Oferta bezpiecznego tymczasowego miejsca pobytu. Oferta dotyczy zarówno samych dorosłych, jak i dorosłych z dziećmi. Możemy również zapewnić Twojemu zwierzęciu bezpieczne miejsce na czas Twojego pobytu u nas.

 • Mamy obowiązek zachowania poufności i jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę. 
 • Nasza oferta jest bezpłatna. 
 • Nie potrzebujesz do nas skierowania.
 • Kobiety i mężczyźni przebywają u nas osobno. 
 • W razie potrzeby korzystamy z usług tłumacza.

Dane kontaktowe:

 • Telefon całodobowy: 22 48 03 80
 • Strona www: oslokrisesenter.no
 • E-mail: Postmaster@oslokrisesenter.no