Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?"

Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Volden kan være:

Fysisk vold:  

Psykisk vold:   

Mange er usikre på om det er vold de blir utsatt for hvis den ikke er fysisk. Det er mulig å komme til en samtale for å få avklart dette.

 Seksuell vold:  

 Materiell vold:

Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Mange spør:

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, bearbeiding. Du kan være anonym.

 

Har du behov for tolk ordner vi dette.
Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
Alle våre tjenester er gratis.

 

Mange mener de ikke er berettiget til å oppsøke et krisesenter før de har blåveis å vise fram.

Men vi definerer den psykiske volden som like alvorlig og undertrykkende. Man blir psykisk mishandlet gjennom plaging, ekstrem kontroll av adferd og økonomi, isolering og systematisk nedbryting av ens selvtillit.

Det starter med sjalusi - hvor har du vært ? - hvem dansa du med ? - hvorfor ble du så lenge ?- hva gjorde du ? - du er ikke glad i meg osv.

Så går det over i kontrollfasen - du blir ringt opp på jobben eller hjem for å sjekke om du er der - partneren vil kjøre og hente selv om du ikke ønsker det - vil ha deg hjemme hos seg hele tiden - partneren tar med telefonen på jobb slik at du ikke får ringt til noen.

Beskyldningsfasen - du er dum, stygg, frigid, håpløs, kan ingen ting om barn, husarbeid - venner og slekt er håpløse osv.

Voldsfasen - Partneren kjefter og er høyrøstet, knuser ting i sinne, sparker til møbler, dører, truer med å drepe deg eller seg selv, truer med å anmeld deg til barnevernet hvis du går osv.

Når du avstår fra mye av den ytre utfoldelsen som tidligere gav deg innhold og bekreftelse, krymper også den indre selvfølelsen.

Alle disse fasene opptrer nødvendigvis ikke i rekkefølge, men alle fasene er et uttrykk for utøving av vold.

Har du kjæledyr?

Hvis du eier et eller flere kjæledyr kan det være en stor belastning dersom dyret blir værende hos voldsutøver. Oslo Krisesenter har i samarbeid med Stormberg, inngått en avtale med en kennel om midlertidig kennelplass til kjæledyr, som ikke kan bli igjen hjemme.

Betingelser og retningslinjer for å benytte tilbudet er utarbeidet av Oslo Krisesenter, og er i samsvar med kennelens regler for opphold.Nyttige lenker


Juridisk veiledning

Advokatvakt
Hver mandag kl. 14.00 - 16.00 blir det gitt gratis juridisk veiledning av en erfaren advokat innenfor voldsproblematikk.

Tilbudet er gratis. Ring sentralbordet for å få telefonnr. til gjeldende advokat. Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Trenger_du_hjelp_/index.html - 03.12.2021
Oslo Krisesenter