Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Miljøterapeut/sosialkonsulent i fast stilling i Bokollektivet"

Miljøterapeut/sosialkonsulent i fast stilling i Bokollektivet

Vi søker en engasjert medarbeider med sosialfaglig/barnevernfaglig kompetanse til en fast stillinger som miljøterapeut/sosialkonsulent i Bokollektivet, Oslo Krisesenter.

Stillingen inngår i en turnusplan med arbeidstid p.t. dag, kveld og hver 4. helg.

Bokollektivet er en del av det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold/ekstrem negativ sosial kontroll med behov for beskyttelse. Bokollektivet ligger administrativt under Oslo Krisesenter, og har til sammen 13 plasser (5 hybler i et kollektiv, samt 8 leiligheter). Botiden er på inntil 9 mnd. Beboerne får oppfølging som er tilrettelagt den enkeltes behov.

Arbeidet vil blant annet bestå av:

-        Miljøterapi, ansatte i Bokollektivet jobber relasjons- og opplevelsesorientert.

-        Samarbeid med andre instanser som f.eks. NAV, familievernkontor, advokat, politi, lege o.l.

-        Oppfølging og støtte med tanke på skole, jobb, utdanning eller norskkurs. 

-        Stabiliseringsarbeid rundt opplevelser knyttet til tvang og vold.

-        Sikkerhetsarbeid, bidra til å gi den unge et trygt sted å bo og til å kunne ivareta sin egen sikkerhet på best mulig måte.

-        Gi kunnskap om det norske samfunnet, rettigheter og plikter.

-        Praktisk arbeid.

 

Krav til stillingen:

-        Minimum 3-årig sosialfaglig /barnevernfaglig eller annen relevant høyere utdanning.

-        Relevant arbeidserfaring

Ønskede kvalifikasjoner:

-        Erfaring med krisehåndtering og stabiliseringsarbeid

-        Erfaring i arbeid med volds- og traumeutsatte

-        Erfaring med miljøterapi

-        Samtale- og relasjonskompetanse

-        Kunnskap om hjelpeapparatet

-        Erfaring fra arbeid på institusjon

-        Erfaring i arbeid med unge voksne

 

Personlige egenskaper: 

-        Du er faglig engasjert og setter beboeren i sentrum

-        Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og fleksibel

-        Du er åpen, reflektert og har god vurderingsevne

-        Du er tålmodig og trygg i møte med beboerne

-        Du holder fokus på empowerment i det faglige arbeidet

-        Du kan jobbe selvstendig og samtidig samarbeide med andre


Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Ut i fra beboernes behov og personalgruppas sammensetning vil det være en fordel med søkere som er kvinner med minoritetsbakgrunn og/eller språkkunnskaper innen f.eks. arabisk, kurdiske eller afghanske språk.

Virksomheten er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og tilsettingen skjer på de vilkår som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. For stillingen gjelder de instrukser, regler og reglement som virksomheten til enhver tid fastsetter. For arbeidsforholdet gjelder den taushets- og lojalitetsplikt som følger av gjeldende lovgivning.

 

Vi tilbyr:

-        En meningsfull jobb med interessante faglige utfordringer

-        Et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer

-        En arbeidsplass som har 40 års erfaring med arbeid med voldsutsatte

-        Varierte dager sammen med dyktige kolleger

-        Interne og eksterne kurs/fagdager

 

Varighet: Fast stilling 100%

 

Lønnsramme: Det lønnes jfr. Landsoverenskomst for Helse – og sosiale tjenester.

Lønnsramme p.t. 410.000 – 505.000 kr pr år i 100% stilling på bakgrunn av ansiennitet fra 0 – 16 år.

Tillegg for kveld/helg og helligdager er ikke iberegnet.

 

Søknadsfrist 01.03.2020


Tiltredelse snarest.

Ved spørsmål angående stillingen, kontakt oss på mail:
soknad@oslokrisesenter.no 

Kortfattet søknad med CV sendes på samme mailadresse.

 



Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Ledige_Stillinger/index.html - 27.02.2020
Oslo Krisesenter