Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Dagsenteret"

Dagsenteret

Dagsenteret er et tilbud til kvinner som er blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret.

Tilbud:

Alle tilbudene er gratis.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt bosenter.

Kurs og Sosialt nettverkstreff er utsatt til høsten 2020 grunnet Covid-19.KursUtskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Dagsenteret/index.html - 10.08.2020
Oslo Krisesenter