Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Dagsenteret"

Dagsenteret

Dagsenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret.

Tilbud:

Alle tilbudene er gratis.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt Bosenter.

Dersom du vil benytte deg av advokatvakt, ring din kontaktperson ved Dagsenteret eller Oslo Krisesenter(Sentralbord) på tlf 22 48 03 80.KursUtskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Dagsenteret/index.html - 03.12.2021
Oslo Krisesenter