Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Dagsenteret"

Dagsenteret

Dagsenteret er et tilbud til kvinner som er blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret.

Tilbud:

Alle tilbudene er gratis.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt bosenter.Kurs

Det holdes kurs kontinuerlig hver mandag for voldsutsatte kvinner og deres pårørende. Oslo Krisesenter arrangerer også kurs for mødre etter samlivsbrudd.Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Dagsenteret/index.html - 29.01.2020
Oslo Krisesenter