Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Bosenteret"

Bosenteret

Bosenteret er et tilbud til kvinner og deres barn som er blitt utsatt for vold og trenger beskyttelse.

På bosenteret kan kvinner og deres barn bo i en periode hvor de trenger å være i sikkerhet fra den som har utøvd volden.

Kvinner kan selv ta kontakt med krisesenteret. 

Det øvrige hjelpeapparatet kan også henvise kvinner til krisesenteret.

Bosenteret har døgnbemanning.

 

På bosenteret kan kvinnene få:


Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Bosenteret/index.html - 12.04.2021
Oslo Krisesenter