Tilbake til sidenSkjul bilderOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Barn på Krisesenteret"

Barn på Krisesenteret

Bilde: Barn på Krisesenteret

Hvert år kommer det mange barn til krisesenteret sammen med mammaen sin.

På Oslo Krisesenter er det et eget barne- og ungdomsteam. 

Sammen med mamma vil vi legge forholdene til rette så godt som mulig for barna.

Tiltak for barn og unge:

Krisesenteret har også samværskurs for mødrene som omhandler råd og veiledning rundt samvær etter brudd. Det vil være advokat tilstede.

Det er også mulig å kontakte Krisesenteret å be om en samtale om barna, eller med barna, selv om en ikke har bodd, eller trenger å bo på krisesenteret.

 Alarmtelefonen

Alarmtelefonen for barn og unge.Voksne for barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.


Barn og unges psykiske helse

Psykisk helse handler om hvordan du har det.Røde Kors-telefonen

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år.


Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Bosenteret/Tilbud_til_barn/index.html - 16.12.2018
Oslo Krisesenter