Tilbake til sidenSkjul bilderOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "Samarbeid med Ressursvenner"

Samarbeid med Ressursvenner

Bilde: Samarbeid med Ressursvenner

Oslo Krisesenter og Oslo Sanitetsforening har etablert et samarbeidsprosjekt finansiert av ExtraStiftelsen og Oslo Kommune. Formålet med prosjektet er å organisere frivillige til å bistå voldsutsatte i reetableringsfasen etter endt bo-opphold på krisesenteret.

De frivillige skal først og fremst gi medmenneskelig støtte, hjelp og bistand i reetableringsfasen. Et medmenneske, en å stole på og støtte seg til i en krevende livsfase.

Dette pilotprosjektet er et samarbeid mellom Norske Kvinners Sanitetsforening, Oslo Krisesenter og Oslo Sanitetsforening med støtte fra ExtraStiftelsen og Oslo Kommune.Vi trenger deg som ønsker å være ressursvenn.

Ønsker du mer informasjon om Ressursvenner – guider til ny giv, kontakt Eline Dahlgren Letzing på tlf. 23 22 21 18 eller eline@osf.no Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Artikler/190.html - 19.01.2019
Oslo Krisesenter