Tilbake til sidenOslo Krisesenter - Utskriftsversjon av "”Gutteprosjekt”"

”Gutteprosjekt”

Holdnings- og handlingsendringsarbeid mot vold og tvangsekteskap med unge gutter gjennom skoler og fritidsklubber i Oslo.

For å forebygge tvangsekteskap og æresrelatert vold er det helt essensielt og jobbe direkte mot unge minoritetsgutter som står midt i egen identitetsbygging og samtidig opplever et gap mellom familiekultur og samfunnskultur. Gutter og menn i minoritetsmiljøer kan både være offer for tvangsekteskap og æresrelatert vold/sterk sosial kontroll, samtidig som de kan være med på å spre de samme aspektene ved den tradisjonelle familiekulturen videre, samt utøve vold mot søstre, mødre, kjærester og venninner.

Dette er bakgrunnen for at Oslo Krisesenter fikk ideen om Gutteprosjektet i 2012 og søkte IMDI om finansiering. Prosjektet ønsker å sette temaet respekt for jenter, søstre, kjærester osv på dagsordenen.

Vi samarbeider med videregående skoler i Oslo og holder guttegrupper for ca 8 gutter av gangen hvor vi treffes 8-10 ganger utover et skolesemester. Her snakker vi om ulike temaer slik som generasjonskonflikt, ære, hvordan være en god kjæreste, valg av partner, vold, tvangsekteskap, menneskerettigheter osv.

Vi gir også informasjon om hvor ungdommer kan henvende seg hvis de selv eller andre er utsatt for tvangsekteskap/æresrelatert vold/streng sosial kontroll, og har behov for veiledning og hjelp. Prosjektet samarbeider med skoler, minoritetsrådgivere, helseseøstre, IHSG, Røde Korstelefonen om tvangsekteskap, m.fl.

Prosjektet kan tilby:

 

For mer informasjon, eller eventuelt et samarbeidsmøte, kontakt Oslo krisesenter på telefon: 22 48 03 80 eller e-post postmaster@oslokrisesenter.no.

Prosjektet er finansiert gjennom IMDI i 2015 og 2016.

 Utskrift fra: http://www.oslokrisesenter.no/Artikler/127.html - 28.03.2020
Oslo Krisesenter