ROSA

ROSA tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel.

Etablering av prosjektet

Prosjektet ble opprettet 1. januar 2005 etter søknad fra Krisesentersekretariatet i Norge, i forbindelse med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005, og har siden blitt videreført i regjeringenes senere handlingsplaner. ROSAs mandat er å koordinere sikre oppholdssteder med tilgang til nødvendig bistand og informasjon til personer over 18 år utnyttet i prostitusjon i menneskehandel, samt veilede og informere de ansatte på bostedene som daglig bistår de utsatte.

Trygge bosteder og øyeblikkelig praktisk og sosial bistand

ROSA er et landsdekkende tilbud, og tilbyr trygge oppholdssteder på krisesentrene i hele Norge. I den perioden kvinnene bor i regi av ROSA, får de tilgang på kvalifisert juridisk rådgivning, helsetjenester, utdanningstilbud og aktiviteter.


Rosa på Oslo Krisesenter

Bilde: ROSA

Oslo Krisesenter disponerer tre rom for langtidsopphold og ett akuttrom. Det kan bo opp til tre kvinner permanent, ofte over flere år, på Oslo Krisesenter. I tillegg kan det bo en eller flere kvinner for en kortere tid på akuttrommet. 

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop