Publikasjoner

Rapport for det pedagogiske tilbudet på Oslo Krisesenter 2018

Tiltak for voldsutsatte barn ved Oslo Krisesenter

Last ned »

«Håp smaker mango»

Bokollektivet ved Oslo Krisesenter har med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført bokprosjektet som har resultert i boka «Håp smaker mango».

Les mer »

The Role of the Helper

- work in protecting and supporting female victims of violance and their children.

Last ned »

Rapport Frivillighetsprosjektet 2008 - 2011

Oslo Krisesenter har med støtte fra Scheibler Legat gjennomført et prosjekt for å prøve ut en ny form for frivillig arbeid tilpasset senterets aktuelle behov og hva de frivillige kan bidra med.

Last ned »

”FØRSTE DAG VAR JEG REDD –MEN GLAD OGSÅ”

En faglig tilnærming utarbeidet av Bokollektivet for unge minoritetskvinner utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold ved Oslo Krisesenter. Rapporten inneholder erfaringer og kunnskap som også kan være relevant for andre som jobber med botilbud eller andre tjenester overfor lignende målgrupper.
Rapporten kan bestilles på mail: postmaster@oslokrisesenter.no og koster kr.200

Last ned »

Boligperm

Poligpermen er et verktøy utarbeidet for kvinner som skal flytte ut fra Oslo Krisesenter, og inn i ny bolig.

Last ned »

Arbeid med voldsutsatte kvinner i fengsel

Kvalitativ rapport fra april 2009 i forbindelse med fengselsprosjektet der målsetningen er å utvikle tiltak som kan hjelpe kvinnelige domfelte til å komme ut av offerrollen, samt å
forebygge vold mot kvinner.

Last ned »

Ny i Norge

Prosjektrapport fra Oslo Krisesenter hvor en av hovedmålsettingene er å videreutvikle metoder innenfor oppfølgingsarbeid overfor voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn.

Last ned »

Hjelperens rolle i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

- i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn.
Formålet med denne veilederen skrevet av Kristin Berntsen er å heve kompetansen for hjelpere som bistår voldsutsatte
kvinner og deres barn som bor eller bruker landets krisesentre.

Last ned »

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop