Prosjekter

Nettverket ”SAMMEN”:

Et nettverksprosjekt for unge kvinner som har vært utsatt for tvangsekteskap og/eller æresrelatert vold/sterk sosial kontroll.

Les mer »

”Gutteprosjekt”

Holdnings- og handlingsendringsarbeid mot vold og tvangsekteskap med unge gutter gjennom skoler og fritidsklubber i Oslo.

Les mer »

Bilde: Fengselsprosjekt 
Rettigheter: Bjørg Thorhallsdottir

Fengselsprosjekt

Oslo Krisesenter og Bredtveit fengsel sammarbeider om kurs, samtalegrupper og individuell oppfølging.

Les mer »

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop