Hva er vold?

Kurs om voldsproblematikk for kvinner. Kurset finner sted på Oslo Krisesenter. 

Kurset holdes gjennom hele året med unntak av ferier. Oppdaterte datoer og eventuell avlysning finner du nedenfor. 

Tidspunkt: kl.17.15  – 18.15

Ansatte ved Oslo Krisesenter arrangerer kurs for kvinner som har opplevd vold fra partner eller andre som står en nær. Kurset er også åpent for kvinner som bistår andre som er utsatt for vold i nære relasjoner, enten privat eller innen hjelpeapparatet.

Vi tilbyr en kursrekke over fem kvelder med forskjellige temaer som kan følges enkeltvis eller sammenhengende.

Kursene blir holdt fortløpende hver mandag kl.17.15 - 18.15.

Kursene er gratis. Du må registrere deg i resepsjonen ved ankomst. Du kan være anonym på kurset dersom du ønsker det.

 

Tema for kursrekken 

06.12.2021 - Hva er vold?

Ulike former for vold i nære relasjoner.
Hvordan ser vold ut når det ikke er fysiske slag?
Hvorfor blir det vanskelig å bryte ut?

13.12.2021- Om vold og kjærlighet

Hva gjør volden med kjærligheten?
Hvordan virker håpet om endring i parforholdet?
Hvorfor er det vanskelig å gå?
Hvordan forstå kjærligheten i forholdet?

20.12.2021 - Vanlige reaksjoner etter å ha levd med vold, og kunsten å ta bedre vare på seg selv

Om søvnproblemer, angst, konsentrasjonsproblemer, håpløshetsfølelser og fysiske symptomer.
Hvordan håndtere reaksjoner og bli mer hel?
Om kvinners behov etter at de har opplevd vold.
Tips om hvordan man kan håndtere egne reaksjoner bedre og skape gode stunder for å hente inn krefter

Vi tar juleferie 27.12.21

03.01.2021 - Veien videre  

Hva skjer med deg når forholdet er over?
Hvordan skape en ny tilværelse uten skyldfølelse, frustrasjoner og dårlig selvtillit?
Det handler om identitet, roller og å se nye muligheter.

10.01.2021 - Barn som lever/har levd med vold i familien  

Hva skjer med barn som lever/har levd med vold?
Hvilke konsekvenser kan det få for barn å leve med vold?
Vanlige utfordringer i morsrollen.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop