Hva er vold?

Kurs om voldsproblematikk for kvinner. Kurset finner sted på Oslo Krisesenter. Ring inn så får du oppgitt adresse.
Kurset holdes gjennom hele året med unntak av ferier. Oppdaterte datoer og eventuell avlysning finner du nedenfor.
 

Tidspunkt: kl.17.15  – 18.15

Ansatte ved Oslo Krisesenter arrangerer kurs for kvinner som har opplevd vold fra partner eller andre som står en nær. Kurset er også åpent for kvinner som bistår andre som er utsatt for vold i nære relasjoner, enten privat eller innen hjelpeapparatet.

Vi tilbyr en kursrekke over fem kvelder med forskjellige tema som kan følges enkeltvis eller sammenhengende.

Kursene blir holdt fortløpende hver mandag kl.17.15 - 18.15.

Kursene er gratis og det er ingen påmelding.

Du kan være anonym hvis du ønsker det.

 

Tema for kursrekken 

26.08.2019 - Hva er vold?

Ulike former for vold i nære relasjoner.
Hvordan ser vold ut når det ikke er fysiske slag?
Hvorfor blir det vanskelig å bryte ut?

02.09.2019 - Om vold og kjærlighet

Hva gjør volden med kjærligheten?
Hvordan virker håpet om endring i parforholdet?
Hvorfor er det vanskelig å gå?
Hvoran forstå kjærligheten i forholdet?

09.09.2019 - Vanlige reaksjoner på vold og kunsten å ta bedre vare på seg selv

Om søvnproblemer, angst, konsentrasjonsproblemer, håpløshetsfølelser og fysiske symptomer.
Hvordan håndtere reaksjoner og bli mer hel?
Om kvinners behov etter at de har opplevd vold.
Tips om hvordan man kan håndtere egne reaksjoner bedre og skape gode stunder for å hente inn krefter

16.09.2019 - Veien videre

Hva skjer med deg når forholdet er over?
Hvordan skape en ny tilværelse uten skyldfølelse, frustrasjoner og dårlig selvtillit?
Det handler om identitet, roller og å se nye muligheter.

23.09.2019 - Barn som lever/har levd med vold i familien

Hva skjer med barn som opplever og/eller er vitne til vold?
Hvilke konsekvenser kan det få for barn å være vitne til og/eller utsettes for vold?
Vanlige bekymringer hos mødre.

I uke 40 er det høstferie, neste kursrekke starter opp 7.oktober 2019

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop