Krisesenter for menn

Har du vært utsatt for vold/mishandling i nære relasjoner fra en partner eller et annet familiemedlem? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger.

Kanskje trenger du for en periode:

  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Et trygt sted å bo
  • Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger, bearbeiding.

Vi som jobber her har erfaring med å jobbe med mennesker, og god kjennskap til andre kulturer.

 

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Alle våre tjenester er gratis.

Det øvrige hjelpeapparatet kan også henvise menn til krisesenteret.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop