Hva er vold?

Vi definerer den psykiske og fysiske volden som menn blir utsatt for som like alvorlig og undertrykkende som vold mot kvinner. Menn blir i mange tilfeller på lik linje med kvinner psykisk og fysisk mishandlet.

Mange menn opplever at den volden de står i, ikke er akseptert av samfunnet rundt dem på lik linje med kvinnene. Menn oppleves som fysisk sterke, og som den fysisk dominerende i et parforhold. De velger derfor ofte å prøve å finne en løsning selv, noe som kan vise seg å være veldig vanskelig. Situasjonen kan ofte virke håpløs, så de fortsetter å leve under de samme voldelige forholdene. 

Ulike grupper av menn, utsatt for vold:

  • Menn som blir utsatt for vold av partner av begge kjønn.
  • Foreldre, barn eller annen nær familie.
  • Menn som blir utsatt for voldtekter og seksualisert vold.
  • Menn som blir utsatt for tvangsekteskap.
  • Menn som er offer for æresrelatert vold.
  • Menn som hentes til ekteskap i Norge og som utsettes for vold.
Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop