Dagbrukertilbud

Et tilbud til menn som er blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold i nære relasjoner, men som ikke bor på krisesenteret.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt botilbud.

Som dagbruker på Oslo Krisesenter kan vi tilby:

  • Råd og veiledning
  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
  • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
  • Hjelp til å komme i kontakt med advokat
  • Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand
  • Praktisk bistand
  • Samtale med barn som er blitt utsatt for/vært vitne til vold
  • Hjelp til å reetablering
Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop