Botilbud

Vi tilbyr botilbud til menn og deres barn som er blitt utsatt for vold og trenger beskyttelse.

Her kan menn, og deres barn, bo i en periode hvor de trenger å være i sikkerhet fra den som har utøvd volden.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop