Dagsenteret

Dagsenteret er et tilbud til kvinner som er blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret.

Tilbud:

  • Samtaler
  • Råd og veiledning
  • Hjelp til å finne advokat
  • Advokatvakt hver mandag fra kl.14.00-16.00
  • Kurs mandager kl.17.15-18.15 
  • Praktisk time hver tirsdag og torsdag fra kl 10.30-11.30
  • Selvhjelpsgrupper, oppstart våren 2020
  • Sosialt nettverkstreff 

Alle tilbudene er gratis.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt bosenter.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop