Dagsenteret

Dagsenteret er et tilbud til kvinner som er blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret.

Tilbud:

  • Samtaler
  • Råd og veiledning
  • Hjelp til å finne advokat
  • Advokatvakt hver mandag fra kl.14.00 til kl.16.00
  • Kurs    
  • Praktisk time
  • Selvhjelpsgrupper
  • Sosialt nettverkstreff
  • Samtaler med barn som er blitt utsatt for/vært vitne til vold


Alle tilbudene er gratis.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt bosenter.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop