Dagsenteret

Dagsenteret er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har blitt/blir utsatt for en eller flere typer vold, men som ikke bor på krisesenteret.

Tilbud:

  • Samtaler 
  • Råd og veiledning
  • Advokatvakt; hjelp til å finne advokat
  • Kurs mandager kl.17.15-18.15 
  • Sosialt nettverkstreff
  • Ved behov for praktisk hjelp, ta kontakt med Oslo Krisesenter på tlf 22 48 03 80 og be om å bli satt opp på en samtaletime
  • Grupper - oppstart foreløpig utsatt til våren 2022

Alle tilbudene er gratis.

Ved behov for beskyttelse vil du henvises videre til vårt Bosenter.

Dersom du vil benytte deg av advokatvakt, ring din kontaktperson ved Dagsenteret eller Oslo Krisesenter(Sentralbord) på tlf 22 48 03 80.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop