Kurs for voldsutsatte

Kurs om voldsproblematikk ved Oslo Krisesenter. Fortløpende hver mandag.

Tidspunkt: kl.17.15  – 18.15

Ansatte ved Oslo Krisesenter arrangerer kurs for deg som har opplevd vold fra partner eller andre som står deg nær.

Vi tilbyr en kursrekke over fem kvelder med forskjellige temaer som kan følges enkeltvis eller sammenhengende.

Kursene blir holdt fortløpende hver mandag kl. 17.15 - 18.15

For nærmere informasjon trykk her: KURS

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop