Individuelle samtaler

Mange kvinner tar ikke kontakt med krisesenteret fordi de ikke har fysiske merker etter å ha blitt utsatt for vold.

Disse kvinnene sier ofte: ”hadde han enda slått, for da hadde jeg i hvert fall blitt trodd”.

Du kan få hjelp ved Oslo Krisesenter hvis du er blitt utsatt for fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, økonomisk vold og latent vold.

Vi hjelper deg med å sette ord på det du har opplevd, og med å vurdere om dette etter vår erfaring kan betegnes som vold.

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger og/eller bearbeiding.

Vi har "Advokatvakt". Her kan du få klarhet i juridiske spørsmål. Ta kontakt med din kontaktperson ved Dagsenteret eller sentralbord for å bli satt i kontakt med en aktuell advokat.

Har du behov for tolk ordner vi dette.
Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
Ingen av våre tjenester koster deg noe.

Du kan når som helst ringe og avtale en tid for en individuell samtale.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop