Bosenteret

Bosenteret er et tilbud til kvinner og deres barn som er blitt utsatt for vold og trenger beskyttelse.

På bosenteret kan kvinner og deres barn bo i en periode hvor de trenger å være i sikkerhet fra den som har utøvd volden.

Kvinner kan selv ta kontakt med krisesenteret. 

Det øvrige hjelpeapparatet kan også henvise kvinner til krisesenteret.

Bosenteret har døgnbemanning.

 

På bosenteret kan kvinnene få:
 • Et midlertidig trygt sted å bo

  • Råd og veiledning vedrørende sin situasjon
  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
  • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
  • Hjelp til å komme i kontakt med advokat
  • Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet
  • Praktisk bistand
 • Hjelp til å etablere seg på nytt

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop