Barn på Krisesenteret

Hvert år kommer det mange barn til krisesenteret sammen med mammaen sin.

På Oslo Krisesenter er det et eget barne- og ungdomsteam. 

Sammen med mamma vil vi legge forholdene til rette så godt som mulig for barna.

Tiltak for barn og unge:

  • hovedkontakt
  • barnesamtaler
  • barnemøter /barnegrupper
  • praktisk tilrettelegging
  • barnehageplasser
  • undervisning
  • tilrettelagte aktiviteter for barn og ungdom
  • felles aktivitet for mødre og barn
  • oppfølging etter utflytting

Krisesenteret har også samværskurs for mødrene som omhandler råd og veiledning rundt samvær etter brudd. Det vil være advokat tilstede.

Det er også mulig å kontakte Krisesenteret å be om en samtale om barna, eller med barna, selv om en ikke har bodd, eller trenger å bo på krisesenteret.

 

Barnebrosjyre

Informasjon til barn om å bo på krisesenter.

Last ned »

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop