Miljøterapeut/sosialkonsulent stillinger i Bokollektivet

Miljøterapeut/sosialkonsulent i fast stilling og
Miljøterapeut/sosialkonsulent i vikariat ved Bokollektivet

Vi søker to engasjerte medarbeidere med sosialfaglig/barnevernfaglig kompetanse til to stillinger som miljøterapeut/sosialkonsulent i Bokollektivet, Oslo Krisesenter.

Stillingen inngår i en turnusplan med arbeidstid p.t. dag, kveld og hver 4 helg.


Bokollektivet er en del av det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold/ekstrem negativ sosial kontroll med behov for beskyttelse. Bokollektivet ligger administrativt under Oslo Krisesenter, og har til sammen 11 plasser (5 hybler i et kollektiv, samt 6 leiligheter).
Botiden er på 6-9 mnd. Beboerne får oppfølging som er tilrettelagt den enkeltes behov.

Arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:

- Miljøterapi, ansatte i Bokollektivet jobber relasjons- og opplevelsesorientert
- Samarbeid med andre instanser som NAV, familievernkontor, advokat, politi, lege, o.l.
- Oppfølging av beboere med tanke på skole, jobb, utdanning eller norskkurs
-Stabiliseringsarbeid rundt opplevelser knyttet til tvang og vold
-Sikkerhetsarbeid, bidra til å gi den unge et trygt sted å bo, og til å kunne ivareta sin egen sikkerhet på best mulig måte
-Gi kunnskap om det norske samfunnet, rettigheter og plikter
-Bidra i det praktiske arbeidet

 Krav til stillingen:

-Minimum 3-årig sosialfaglig /barnevernfaglig eller annen relevant høyere utdanning.
-Relevant arbeidserfaring

 Ønskede kvalifikasjoner:

- Erfaring med krisehåndtering og stabiliseringsarbeid
- Erfaring i arbeid med traumeutsatte og mennesker som har levd med vold
-Erfaring med miljøterapi
- Samtale- og relasjonskompetanse
- Kunnskap om hjelpeapparatet
- Erfaring fra arbeid på institusjon

 Personlige egenskaper: 

- Du er faglig engasjert og setter beboeren i sentrum
- Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og fleksibel
- Du er åpen, reflektert og har god vurderingsevne
- Du er tålmodig og trygg i møte med beboerne
- Du holder fokus på empowerment i det faglige arbeidet
- Du har evne til å jobbe selvstendig og samtidig samarbeide godt med andre

Personlig egnethet vil vektlegges.

Ut ifra beboernes behov og personalgruppas sammensetning oppfordrer vi kvinner med minoritetsbakgrunn og språkkunnskaper i arabisk, kurdiske eller afghanske språk til å søke.

Virksomheten er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og tilsettingen skjer på de vilkår som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. For stillingen gjelder de instrukser, regler og reglement som virksomheten til enhver tid fastsetter. For arbeidsforholdet gjelder den taushets- og lojalitetsplikt som følger av gjeldende lovgivning.

 Vi tilbyr:

- En meningsfull jobb med interessante faglige utfordringer
- Et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer
- En arbeidsplass som har 40 års erfaring med arbeid med   voldsutsatte
- Varierte dager sammen med dyktige kolleger
- Interne og eksterne kurs/fagdager, og kollegaveiledning

 Stillingsbrøk: 100%

Varighet: fast/vikariat til 1. februar 2020

 Lønnsramme: Det lønnes jfr. Landsoverenskomst for Helse – og sosiale tjenester, fra 386 200 - 465 300 kr pr. år avhengig av ansiennitet. Tillegg for kveld/natt/helg er ikke iberegnet.


Søknadsfrist 22.01.2019

Tiltredelse snarest.
Ved spørsmål angående stillingen, kontakt Live Kure Buer på mail:
live@oslokrisesenter.no 

Kortfattet søknad med CV sendes på samme mailadresse.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop