Miljøterapeut 100% vikariat i Bokollektivet

Vi har et ledig årsvikariat i 100 % stilling som miljøterapeut/sosialkonsulent i Bokollektivet. Stillingen inngår i en turnusplan med arbeidstid p.t. dag, kveld og hver 4 helg.

Bokollektivet er en del av det nasjonale bo- og støttetilbudet til unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold med behov for beskyttelse. Botiden er på inntil 9 mnd.

Bokollektivet har 5 hybler i et kollektiv, samt 6 leiligheter.

Avdelingen ligger administrativt under Oslo Krisesenter.

Beboerne får oppfølging som er tilrettelagt den enkeltes behov.

 

Arbeidet vil blant annet bestå av:

 • Miljøterapi, ansatte i Bokollektivet jobber relasjons- og opplevelsesorientert.
 • Samarbeid med andre instanser som f.eks. NAV, familievernkontor, advokat, politi, lege osv.
 • Oppfølging og støtte med tanke på skole, jobb, utdanning eller norskkurs. 
 • Stabiliseringsarbeid i forhold til opplevelser knyttet til tvang og vold.
 • Sikkerhetsarbeid, bidra til å gi den unge et trygt sted å bo og til å kunne ivareta sin egen sikkerhet på best mulig måte.
 • Gi kunnskap om det norske samfunnet, rettigheter og plikter.

 

Krav til stillingen:

 • Minimum 3-årig sosialfaglig /barnevernfaglig eller annen relevant høyere utdanning.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med krisehåndtering
 • Erfaring med miljøterapi
 • Samtale- og relasjonskompetanse
 • Kunnskap om hjelpeapparatet
 • Erfaring fra arbeid med mennesker som har levd med vold

 

Personlige egenskaper: 

 • Du er faglig engasjert og setter beboeren i sentrum
 • Du er ansvarsbevisst, løsningsorientert og fleksibel
 • Du er åpen, reflektert og har god vurderingsevne
 • Du er tålmodig og trygg i møte med beboerne
 • Du holder fokus på empowerment i det faglige arbeidet
 • Du kan jobbe selvstendig og samtidig samarbeide med andre


Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Ut i fra beboernes behov og personalgruppas sammensetning oppfordrer vi kvinner med minoritetsbakgrunn og språkkunnskaper innen arabisk, kurdiske eller afghanske språk til å søke.

 


Søknadsfrist 23.05 2018

Tiltredelse snarest

Ved spørsmål angående stillingen, kontakt Live Kure Buer på mail:
live@oslokrisesenter.no 

Kortfattet søknad med CV sendes på samme mailadresse.

 

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop