«Håp smaker mango»

Bokollektivet ved Oslo Krisesenter har med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomført bokprosjektet som har resultert i boka «Håp smaker mango».

Dette prosjektet har hatt som mål å lage en bok bestående av tidligere og nåværende beboeres tekster, malerier og fotografier. Boka skal gis til nye beboere ved bo- og støttetilbudet for å gi dem inspirasjon og håp, ved å se at andre har klart det før dem. Bokollektivet håper at også samarbeidspartnere vil ha nytte av denne boka. Boka kan bestilles på mail: bokollektivet@oslokrisesenter.no og koster 200 kroner (+porto).

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop