Nettverket ”SAMMEN”:

Et nettverksprosjekt for unge kvinner som har vært utsatt for tvangsekteskap og/eller æresrelatert vold/sterk sosial kontroll.

Prosjektet ønsker å gi unge kvinner som har brutt med familien sin en mulighet for å få ett nytt nettverk, finne venner, rollemodeller og andre som har vært i samme situasjon. Dette gjøres gjennom nettverkstreff med aktiviteter, kurs og opplevelser. Prosjektet ønsker at kvinnene selv kan gjøre seg synlige i samfunnsdebatten, og vil blant annet gjøre dette gjennom en utstilling av kunst laget av medlemmer i nettverksgruppa.

Prosjektet startet som et pilotprosjekt som ble støttet av IMDI i 2011. Prosjektet er fra 2012 et 3-årig prosjekt som er finansiert av Extra Stiftelsen gjennom Rådet for Psykisk Helse.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop